Zapotrzebowanie na węgiel dla Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn

Szanowni Mieszkańcy! Wojewoda Świętokrzyski wystąpił do Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn o ilościowe określenie zapotrzebowania na zakupu węgla dla mieszkańców z terenu Gminy Nowy Korczyn.W związku z tym informujemy, że zgodnie z projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe będzie istniała możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie – która wg. zapisów w/w projektu ustawy – wynosić będzie nie więcej niż 2000 zł brutto za tonę.Mając powyższe na uwadze prosimy mieszkańców z terenu Gminy Nowy Korczyn o informację do dnia 28 października 2022 roku obejmującą oświadczenie o chęci oraz ilości zakupu węgla (maksymalnie 2 tony). Przy czym informujemy, że uprawnione do zakupu węgla będą tylko te osoby które zakwalifikowały się do dodatku węglowego, spełniając warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).Gmina po analizie oświadczeń mieszkańców podejmie decyzję czy przystąpi do sprzedaży węgla na zasadach określonych projektem ustawy powierzając sprzedaż węgla profesjonalnym podmiotom zewnętrznym z uwagi na brak stosownego zaplecza techniczno-organizacyjnego.Przystąpienie do realizacji jest więc uzależnione od wyników zapotrzebowania na węgiel wśród mieszkańców zaproponowanego w tej formie i cenie.Na tym etapie postępowania tut. Urząd nie posiada informacji na temat jakości i kaloryczności węgla.W przypadku znikomego zainteresowania Gmina nie przystąpi do projektu.Oświadczenie o zapotrzebowaniu dostępne jest w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Krakowskiej 1 w Nowym Korczynie, oraz na stronie internetowej urzędu. Wypełnione oświadczenie należy składać do 28.10.2022 roku w sekretariacie tut. Urzędu.Dodatkowo informujemy, że sołtysom zostaną przekazane druki oświadczenia do dystrybucji wśród mieszkańców.
Do pobrania

Czytaj także:

Zwrot podatku akcyzowego

     Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż rolnicy zainteresowani odzyskaniem części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do...

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content