Zapotrzebowanie na węgiel dla Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn

Szanowni Mieszkańcy! Wojewoda Świętokrzyski wystąpił do Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn o ilościowe określenie zapotrzebowania na zakupu węgla dla mieszkańców z terenu Gminy Nowy Korczyn.W związku z tym informujemy, że zgodnie z projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe będzie istniała możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie – która wg. zapisów w/w projektu ustawy – wynosić będzie nie więcej niż 2000 zł brutto za tonę.Mając powyższe na uwadze prosimy mieszkańców z terenu Gminy Nowy Korczyn o informację do dnia 28 października 2022 roku obejmującą oświadczenie o chęci oraz ilości zakupu węgla (maksymalnie 2 tony). Przy czym informujemy, że uprawnione do zakupu węgla będą tylko te osoby które zakwalifikowały się do dodatku węglowego, spełniając warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).Gmina po analizie oświadczeń mieszkańców podejmie decyzję czy przystąpi do sprzedaży węgla na zasadach określonych projektem ustawy powierzając sprzedaż węgla profesjonalnym podmiotom zewnętrznym z uwagi na brak stosownego zaplecza techniczno-organizacyjnego.Przystąpienie do realizacji jest więc uzależnione od wyników zapotrzebowania na węgiel wśród mieszkańców zaproponowanego w tej formie i cenie.Na tym etapie postępowania tut. Urząd nie posiada informacji na temat jakości i kaloryczności węgla.W przypadku znikomego zainteresowania Gmina nie przystąpi do projektu.Oświadczenie o zapotrzebowaniu dostępne jest w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Krakowskiej 1 w Nowym Korczynie, oraz na stronie internetowej urzędu. Wypełnione oświadczenie należy składać do 28.10.2022 roku w sekretariacie tut. Urzędu.Dodatkowo informujemy, że sołtysom zostaną przekazane druki oświadczenia do dystrybucji wśród mieszkańców.
Do pobrania

Czytaj także:

Przebudowa drogi wewnętrznej w

Trwa przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Winiary na odcinku 380 mb. W ostatnich dniach położona została nawierzchnia asfaltowa. Zakres robót obejmował:...

Remont remizy OSP w

Dobiega końca remont remizy OSP w Błotnowoli. Budynek został dostosowany do współczesnych standardów i obowiązujących przepisów prawa budowlanego i BHP....

Fizjoterapia w Ośrodku Zdrowia

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza pacjentów do korzystania z zabiegów Fizjoterapii. W ramach Fizjoterapii oferujemy pacjentom: - Elektroterapię - Falę...

Remont drogi powiatowej w

Rozpoczęła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale, tym razem od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres...

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Skip to content