XLIII sesja Rady Miejskiej w  Nowym Korczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 10 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok
  b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023 – 2032
  c. określenia zasad udzielania dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
  d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2023 roku projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów-Parchocin-Podwale od km 2+580 do km 3+080 dł. 500 m”
  e. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/266/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
 6. Apel w sprawie utworzenie linii autobusowej relacji Busko-Zdrój – Tarnów.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Korczynie           
           Kazimiera Gołdyn                                                    

Transmisja na żywo po kliknięciu w zdjęcie poniżej

https://www.youtube.com/channel/UCqOPtIqsSN3PB6Z57HxyW3A/live

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content