Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2023 r. nie ulega zmianie

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje, iż w 2023 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie i pozostają w takiej samej wysokości jak w 2022 roku.

Jak informuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn – żyje się  coraz trudniej. Sytuacja w domostwach jest coraz gorsza – wzrastają ceny za prąd, gaz, rosną  koszty utrzymania. Chcemy pozostawić stawki na dotychczasowym poziomie. To krok w kierunku mieszkańców gminy Nowy Korczyn i  przedsiębiorców, którzy i tak wystarczająco odczuwają skutki kryzysu gospodarczego.

W związku z powyższym stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie i wynoszą:

– 13,00 zł   od mieszkańca na miesiąc, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej oraz gdy odpady ulegające biodegradacji gromadzone są przydomowym kompostowniku,

16,00 zł od mieszkańca na miesiąc, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej oraz odpady ulegające biodegradacji nie są gromadzone są przydomowym kompostowniku,

32,00 zł  od mieszkańca  na miesiąc, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości niezamieszkałej pozostaje w wysokości:

 1) za pojemnik – 120 litrów – 12 zł,

2) za pojemnik – 240 litrów – 52 zł,

 3) za pojemnik – 500 litrów –110 zł,

4) za pojemnik 1100 litrów – 140 zł,

 5) kontener KP5 – 500 zł,

 6) kontener KP7 – 650 zł.

Stawka opłaty podwyższonej za pojemnik z terenu nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny pozostaje w wysokości:

              1)      za pojemnik – 120 litrów – 28 zł,

 2) za pojemnik – 240 litrów – 80 zł,

3) za pojemnik – 500 litrów – 130 zł,

 4) za pojemnik – 1100 litrów 200 zł,

5) kontener KP5 – 700 zł,             

6) kontener KP7 – 900 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na podany poniżej numer rachunku bankowego:

04 8493 0004 0130 0230 0231 0126
Bank Spółdzielczy o/ Nowy Korczyn

w następujących terminach:

I kwartał – do 15 stycznia danego roku

II kwartał – do 15 kwietnia danego roku

III kwartał – do 15 lipca danego roku

IV kwartał – do 15 października danego roku.

Czytaj także:

XI Edycja Dni Otwartych

Drodzy mieszkańcy, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o zaprasza na zwiedzanie Instalacji Komunalnej w Rzędowie, które odbędzie się w dniu...

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content