Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2023 r. nie ulega zmianie

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje, iż w 2023 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie i pozostają w takiej samej wysokości jak w 2022 roku.

Jak informuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn – żyje się  coraz trudniej. Sytuacja w domostwach jest coraz gorsza – wzrastają ceny za prąd, gaz, rosną  koszty utrzymania. Chcemy pozostawić stawki na dotychczasowym poziomie. To krok w kierunku mieszkańców gminy Nowy Korczyn i  przedsiębiorców, którzy i tak wystarczająco odczuwają skutki kryzysu gospodarczego.

W związku z powyższym stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie i wynoszą:

– 13,00 zł   od mieszkańca na miesiąc, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej oraz gdy odpady ulegające biodegradacji gromadzone są przydomowym kompostowniku,

16,00 zł od mieszkańca na miesiąc, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej oraz odpady ulegające biodegradacji nie są gromadzone są przydomowym kompostowniku,

32,00 zł  od mieszkańca  na miesiąc, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości niezamieszkałej pozostaje w wysokości:

 1) za pojemnik – 120 litrów – 12 zł,

2) za pojemnik – 240 litrów – 52 zł,

 3) za pojemnik – 500 litrów –110 zł,

4) za pojemnik 1100 litrów – 140 zł,

 5) kontener KP5 – 500 zł,

 6) kontener KP7 – 650 zł.

Stawka opłaty podwyższonej za pojemnik z terenu nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny pozostaje w wysokości:

              1)      za pojemnik – 120 litrów – 28 zł,

 2) za pojemnik – 240 litrów – 80 zł,

3) za pojemnik – 500 litrów – 130 zł,

 4) za pojemnik – 1100 litrów 200 zł,

5) kontener KP5 – 700 zł,             

6) kontener KP7 – 900 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na podany poniżej numer rachunku bankowego:

04 8493 0004 0130 0230 0231 0126
Bank Spółdzielczy o/ Nowy Korczyn

w następujących terminach:

I kwartał – do 15 stycznia danego roku

II kwartał – do 15 kwietnia danego roku

III kwartał – do 15 lipca danego roku

IV kwartał – do 15 października danego roku.

Czytaj także:

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Rozświetlamy Gminę Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę” wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącego...

Skip to content