Wykaz punktów zbierania odpadów rolniczych

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz zobowiązany jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Odpady można zagospodarować przez zlecenie tej czynności następującym podmiotom:

Odpady folia LDPE, folia po sianokiszonkach, folia opakowaniowa
Evoltaic Sp. z o.o.
Al. Solidarności 21
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 733 211 404
Adres strony internetowej http://www.evoltaic.pl
Folie powinny być wytrzepane z ziemi i innych zanieczyszczeń oraz zbalowane.
 
P.U.H EKO-RASPOL
Brzeziny, ul. Nidziańska 3
26-026 Morawica
tel. 41 311 75 68
tel. kom. 601 867 543
Adres strony internetowej http://raspol.com.pl
e-mail: raspol@raspol.com.pl

Big bagi po nawozach z foliową wkładką, foliowe worki po nawozach, folię z palet po nawozach, folię białą z sianokiszonki, odpady z folii rolniczych, sznurka
PPUH ”CO NIECO” Rafał Godzisz
ul. Nowowiejska 39
28-400 Pińczów
Tel. 790 575 523
godzisz.rafal@gmail.com

Odpady powinny być spakowane w paczki, jeden w drugi lub do worków big bag po nawozach oraz segregowane. Nie ma możliwości przyjęcia odpadów luzem lub niesegregowanych.

Zużyte opony
P.U.H EKO-RASPOL
Brzeziny, ul. Nidziańska 3
26-026 Morawica
tel. 41 311 75 68
tel. kom. 601 867 543
Adres strony internetowej http://raspol.com.pl
e-mail: raspol@raspol.com.pl
Opony odbierane są u wytwórcy odpadów.

TRANS POŁUDNIE Sp. z o. o.
Podgrodzie 8b
Dębica
tel. 14 680 87 03
tel. kom. 500 009 860
http://www.trans-poludnie.pl/
e-mail: trans-poludnie@trans-poludnie.pl

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zlecenie zbierania odpadów można powierzyć, np. wyżej wymienionym punktom.

Skip to content