Wniosek o dofinansowanie przewozów autobusowych

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn złożył wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (I nabór na 2024r. ). Należy nadmienić, że złożony wniosek jest kontynuacją przewozów realizowanych od 2022 roku na terenie Gminy Nowy Korczyn na liniach komunikacyjnych:

1. Nowy Korczyn – Pawłów – Parchocin – Nowy Korczyn

2. Nowy Korczyn – Sępichów – Strożyska  Nowy Korczyn

3. Nowy Korczyn – Łęka – Czarkowy – Nowy Korczyn

4. Nowy Korczyn – Rzegocin – Górnowola – Kawęczyn – Nowy Korczyn

oraz uruchomionej w lipcu bieżącego roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Nowy Korczyn, Gminą Pacanów oraz Gminą Szczucin linii komunikacyjnej Nowy Korczyn – Pacanów – Szczucin – Nowy Korczyn.

Przewozy na tych liniach komunikacyjnych umożliwiają łatwiejsze dotarcie młodzieży do szkół ponadpodstawowych, ułatwiają mieszkańcom dotarcie do punktów opieki zdrowotnej oraz poszerzają ofertę przewozów publicznego transportu zbiorowego.

Dopłata z budżetu państwa wynosić będzie 429 451,20 zł, natomiast wkład własny Gminy Nowy Korczyn to 48 671,16 zł.

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content