Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Korczyn

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, że Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Korczyn”, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie   172 900 zł.

Na kwotę dotacji składają się  
 – środki WFOŚiGW w Kielcach – 86 450,00 zł.,  tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
 – środki NFOŚiGW w Warszawie – 86 450,00 zł.,  tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

W wyniku realizacji zadania w 2023r. w Gminie Nowy Korczyn zostanie usunięte
i unieszkodliwione  ok.  247 Mg odpadów zawierających azbest. Z dofinansowania skorzysta 75 gospodarstw.

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content