Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi

Przypominamy, że termin płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2023 r. upływa 15 lipca 2023 r.

Prosimy terminowo dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi aby uniknąć kosztów upomnienia, odsetek oraz ewentualnego postępowania egzekucyjnego w administracji.

Poniżej podajemy terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku :

za I kwartał do dnia 15 stycznia,

za II kwartał do dnia 15 kwietnia,

za III kwartał do dnia 15 lipca,

za IV kwartał do dnia 15 października,

Wpłaty powinny być regulowane jak wyżej z góry bez wezwania, kwartalnie (za 3 miesiące kalendarzowe) przelewem na konto Bankowe Gminy Nowy Korczyn: 04 84930004 0130 0230 0231 0126

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content