Szybki Internet w gminie Nowy Korczyn

Dzięki staraniom Burmistrza Pawła Zagai oraz zaangażowaniu władz samorządu województwa świętokrzyskiego instalowana jest sieć światłowodowa na terenie gminy Nowy Korczyn.

Aby mogła powstawać sieć w poszczególnych miejscowościach, odpowiednio wcześniej w porozumieniu z władzami nowokorczyńskiego samorządu wybudowane zostały trzy bardzo ważne węzły główne o przepustowości co najmniej 100Mb/s. Wówczas w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” szybki Internet został bezpłatnie doprowadzony do trzech szkół z terenu naszej gminy – w Starym Korczynie, Brzostkowie i Nowym Korczynie.  

Wybudowanie w ramach projektu sieci o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnym miało na celu stworzenie na poziomie gminy, tzw. punktu dostępu do usług hurtowych. Natomiast by podłączyć konkretne gospodarstwa domowe do Internetu, konieczne jest zaangażowanie lokalnych lub regionalnych firm telekomunikacyjnych, które przy wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (2014-2020) budują przyłącza od regionalnej sieci szerokopasmowej do klienta końcowego.
Jedną z takich firm, która buduje przyłącza na naszym terenie jest NEXERA. Sieć światłowodowa jest doprowadzona do 651 gospodarstw domowych w następujących miejscowościach: Czarkowy, Górnowola, Grotniki Małe, Harmoniny, Nowy Korczyn, Rzegocin, Stary Korczyn, Strożyska, Ucisków, Winiary Dolne i Żukowice. A to nie koniec inwestycji infrastrukturalnych w gminie Nowy Korczyn. Do końca czerwca 2023 roku w zasięgu sieci NEXERY znajdzie się łącznie blisko 848 domów.
Jak podkreśla burmistrz Paweł Zagaja budowa sieci światłowodowej ma na celu likwidację internetowych „białych plam”. Szybki Internet pozwoli na dostęp do niezbędnych stron www, zdalny dostęp do banku, poczty, urzędu, itp. Umożliwi również odbiór telewizji bez konieczności instalowania anten na dachu. Co ważne, światłowód i przekaz internetowy odporny jest na zakłócenia np. pogodowe.

Czytaj także:

Zwrot podatku akcyzowego

     Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż rolnicy zainteresowani odzyskaniem części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do...

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content