Szybki Internet w gminie Nowy Korczyn

Dzięki staraniom Burmistrza Pawła Zagai oraz zaangażowaniu władz samorządu województwa świętokrzyskiego instalowana jest sieć światłowodowa na terenie gminy Nowy Korczyn.

Aby mogła powstawać sieć w poszczególnych miejscowościach, odpowiednio wcześniej w porozumieniu z władzami nowokorczyńskiego samorządu wybudowane zostały trzy bardzo ważne węzły główne o przepustowości co najmniej 100Mb/s. Wówczas w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” szybki Internet został bezpłatnie doprowadzony do trzech szkół z terenu naszej gminy – w Starym Korczynie, Brzostkowie i Nowym Korczynie.  

Wybudowanie w ramach projektu sieci o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnym miało na celu stworzenie na poziomie gminy, tzw. punktu dostępu do usług hurtowych. Natomiast by podłączyć konkretne gospodarstwa domowe do Internetu, konieczne jest zaangażowanie lokalnych lub regionalnych firm telekomunikacyjnych, które przy wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (2014-2020) budują przyłącza od regionalnej sieci szerokopasmowej do klienta końcowego.
Jedną z takich firm, która buduje przyłącza na naszym terenie jest NEXERA. Sieć światłowodowa jest doprowadzona do 651 gospodarstw domowych w następujących miejscowościach: Czarkowy, Górnowola, Grotniki Małe, Harmoniny, Nowy Korczyn, Rzegocin, Stary Korczyn, Strożyska, Ucisków, Winiary Dolne i Żukowice. A to nie koniec inwestycji infrastrukturalnych w gminie Nowy Korczyn. Do końca czerwca 2023 roku w zasięgu sieci NEXERY znajdzie się łącznie blisko 848 domów.
Jak podkreśla burmistrz Paweł Zagaja budowa sieci światłowodowej ma na celu likwidację internetowych „białych plam”. Szybki Internet pozwoli na dostęp do niezbędnych stron www, zdalny dostęp do banku, poczty, urzędu, itp. Umożliwi również odbiór telewizji bez konieczności instalowania anten na dachu. Co ważne, światłowód i przekaz internetowy odporny jest na zakłócenia np. pogodowe.

Czytaj także:

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Rozświetlamy Gminę Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę” wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącego...

Skip to content