Świetlica w Ostrowcach przejdzie gruntowny remont

W dniu 30 października 2023r. podpisana została umowa z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowce, gmina Nowy Korczyn” związanego z realizacją operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Modernizacja obiektu polegać będzie m.in. na: wymianie pokrycia dachu,  wykonaniu elewacji budynku wraz z dociepleniem, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie instalacji elektrycznej, ociepleniu stropu, budowie sanitariatu i szamba, malowaniu pomieszczeń świetlicy i kuchni, montażu instalacji fotowoltaicznej. Ponadto zostanie zakupione drobne wyposażenie tj. stoły, krzesła, szafa.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 327 727,09 zł, w tym dofinansowanie 208 532,00zł.

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content