Stypendia szkolne wypłacone

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja informuje, że w dniu 14 grudnia 2022 r. zostały wypłacone stypendia szkolne dla 45 uczniów z terenu gminy Nowy Korczyn.

Środki finansowe dla uczniów w formie stypendium szkolnego zostały przekazane na wskazane konta bankowe.
Dotacja celowa – 35 712 zł.
Dofinansowanie z budżetu gminy – 8 928 zł.

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content