Sprzedaż końcowa paliwa stałego – węgla

Gmina Nowy Korczyn ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 31 lipca 2023r. w cenie 1930,00 zł za tonę.

Mieszkańcy do 30 czerwca 2023r. lub do wyczerpania zapasów mogą składać wnioski o zakup węgla – groszek.
Szacowana ilość węgla przeznaczona do sprzedaży w gminie wynosi:
– groszek – 6,9 t
W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nowelizacja:
 1. Znosi limit przypadający na jedno gospodarstwo domowe.
 2. Umożliwia zakup węgla przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku zaświadczenia wójta lub burmistrza o wypłaconym dodatku węglowym lub potwierdzeniu, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne
z art. 2 ust.1 ustawy o dodatku węglowym.
Wzór wniosku o zakup węgla w załączeniu.

Do pobrania

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content