Spotkania sprawozdawcze Burmistrza z mieszkańcami

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn uczestniczył w zebraniach wiejskich, we wszystkich sołectwach naszej gminy.Zebrania przebiegały w życzliwej i merytorycznej atmosferze, pozwalającej na dyskusję i wymianę poglądów dotyczących spraw gminy.Mieszkańcy zostali poinformowani o trwających konsultacjach ws zmian statutów sołectw, realizowanego programu czyste powietrze oraz innych programów realizowanych przez gminę. Burmistrz informował podczas spotkań mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach i decyzjach podjętych w 2022 roku, oraz o planach inwestycyjnych w 2023 roku. Coroczne spotkania Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn mają przede wszystkim na celu usprawnienie przepływu informacji między Urzędem a mieszkańcami. Spotkania te umożliwiają poznanie problemów jak również propozycji ich rozwiązania. Jest to również znakomita okazja do wypracowania nowych pomysłów dotyczących poszczególnych sołectw i całej gminy.Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn serdecznie dziękuje wszystkim obecnym, za udział w spotkaniach.

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content