Ślubowanie uczniów klasy I i pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej

W środę 26 października 2023 r. pierwszoklasiści zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Brzostkowie. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn- Pan Paweł Zagaja,  Kierownik Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie – Pani Mariola Lotko, Dyrektor szkoły- Pani Joanna Chaczyk, Rodzice pierwszoklasistów oraz uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami.

   Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów, przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni klasy I – pani Anity Szwed, która zaprosiła dzieci do podróży przez edukację:

„Wszystkie dzieci: duże, małe ! Ustawiamy się przy kasie ! Pani bilety rozdaje do podróży w Pierwszej Klasie. Cały rok jechać będziemy w Pierwszej Klasie, aż do lata. Razem z Panią dojedziemy nawet i na koniec świata !”

   Dzieci na celujący udowodniły, że zasługują na to, by zostać prawdziwymi uczniami. Doniosłym momentem uroczystości było złożenie przez pierwszaków ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia. Następnie Pani Dyrektor Joanna Chaczyk dokonała aktu pasowania, dotykając symbolicznym ołówkiem ramienia każdego dziecka. Tym samym pierwszoklasiści zostali włączeni do grona uczniów naszej szkoły. W rodzinie uczniowskiej powitali ich starsi koledzy z klasy III.

   Kolejnym  punktem  programu było pasowanie uczniów na czytelników biblioteki szkolnej.  Nauczyciel bibliotekarz odczytał list do rodziców na temat korzyści płynących z czytania książek, a uczniowie z aktywu bibliotecznego przedstawili krótki program artystyczny. Pierwszoklasiści odpowiadali na pytania prowadzących. Znakomicie wykazali się wiedzą ze znajomości bajek i baśni oraz poznali zasady korzystania z biblioteki szkolnej. Podniosłym momentem było pasowanie uczniów na czytelników biblioteki. Aktu pasowania, specjalną zakładką dokonała „Królowa książek”. Nauczyciel bibliotekarz podziękował dzieciom za zaangażowanie, a na pamiątkę tego wydarzenia wręczył dzieciom dyplom pasowania na czytelnika oraz zakładki do książek  od Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Na zakończenie zaproszeni goście  pogratulowali dzieciom rozpoczęcia przygody z edukacją i złożyli im najlepsze życzenia.

   W ten wyjątkowy dzień pierwszoklasiści otrzymali upominki ufundowane przez Rodziców i Pana Burmistrza. Zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie udali się na poczęstunek.

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content