Ślubowanie pierwszych klas Nowy Korczyn

Dnia 26 października 2023r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla rodziców.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja, Dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie Mariola Lotko, Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej Ligia Płonka, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych.
Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej przywitała Dyrektor Barbara Karnawalska.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, przedstawili to, czego już się w szkole nauczyli. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Korczynie Barbara Karnawalska. Tym samym 28 pierwszaków zostało przyjętych do społeczności uczniowskiej PSP w Nowym Korczynie. Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przybory szkolne i słodycze przygotowane przez Radę Rodziców. Najmłodsi otrzymali także prezenty ufundowane przez Burmistrza Pawła Zagaję.
Następnie odbyła się sesja fotograficzna. Czwartkową uroczystość zakończył przygotowany przez rodziców poczęstunek. Wszystkim nowo pasowanym uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce. Rodzicom przekazujemy serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu ślubowania.

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content