Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W dniu 24 listopada 2021r. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Gminy, powiaty i województwa mogły aplikować o środki na zabytki własne lub udzielić po otrzymaniu promesy wstępnej dotacji innym podmiotom. W związku z tym do Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn wpłynęło 6 wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z w/w Programu, w tym 4 z parafii i 2 od osób fizycznych. Łączna wartość planowanych inwestycji to ponad 6,5mln złotych, w tym wnioskowane dofinansowanie to 5mln 650tys. zł.

 Dzięki dobrej współpracy z proboszczami tutejszych parafii oraz właścicielami prywatnych zabytków w dniu 16 marca 2023r. przy pomocy aplikacji Polski Ład przekazano 6 wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego:
1. Prace budowlane polegające na przebudowie stropu belkowego usytuowanego nad kondygnacją pierwszego pietra Domu Długosza w Nowym Korczynie, kwota wnioskowych środków 150 tys. zł.
2. Remont wypraw tynkarskich i polichromowanych wypraw malarskich we wnętrzu zabytkowego gotyckiego (1378 r.) kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Strożyskach, kwota wnioskowanych środków 500 tys. zł
3. Remont wypraw tynkarskich i malarskich oraz konserwacja ołtarza głównego we wnętrzu kościoła p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim, kwota wnioskowanych środków 500 tys. zł
4. Zabezpieczenie zabytkowego cmentarza parafialnego w Starym Korczynie oraz pielęgnacja drzew wokół zabytkowego kościoła p.w. św. Mikołaja w Starym Korczynie, kwota wnioskowanych środków 500 tys. zł
5. Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza Matki Boskiej i św. Józefa w kościele p.w. św. Stanisława w Nowym Korczynie, kwota wnioskowanych środków 500 000zł,
6. Remont, przebudowa i rozbudowa budynku Dworu w Winiarach Wiślickich, kwota wnioskowanych środków 3,5 mln zł.

Czytaj także:

Gminny Dzień Kobiet

Serdecznie zapraszamy na uroczystość Gminnego Dnia Kobiet, która odbędzie się w niedzielę 10 marca 2024 r. o godz. 16.00 w...

Nabór do Programu „Opieka

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa”...

Zwrot podatku akcyzowego

     Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż rolnicy zainteresowani odzyskaniem części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do...

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Skip to content