Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wniosek na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Nowy Korczyn”.

Projekt ten obejmował będzie rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola przy ul. Buskiej w miejscowości Nowy Korczyn. Ponadto planowany jest zakup niezbędnego wyposażenia do sal przedszkolnych m.in. meble, sprzęt gastronomiczny, wyposażenie łazienek, pomoce dydaktyczne. Obecnie do w/w placówki uczęszcza 38 przedszkolaków, po przeprowadzonej modernizacji przedszkole będzie mogło zapewnić opiekę 75 dzieciom.

Szacunkowa całkowita wartość zadania to ponad 3 mln 750 tys. zł, w tym kwota ponad 560tys. stanowić będzie wkład własny Gminy.

Projekt realizowany będzie w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna (Typ projektu: Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, w tym przedszkola) w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content