Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowcach

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowce, gmina Nowy Korczyn” w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedmiotowego wniosku obejmuje m.in. wymianę pokrycia dachu, wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, instalację elektryczną, ocieplenie stropu, budowę sanitariatu, malowanie pomieszczeń świetlicy i kuchni, instalację fotowoltaiczną, zakup wyposażenia: stoły, krzesełka i szafy. Całkowita wartość w/w zadania inwestycyjnego wynosi 327 727,09 zł, w tym dofinansowanie 196 443,00 zł

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content