Remont drogi powiatowej w Parchocinie

Rozpoczęła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale, tym razem od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły.

Zakres robót obejmuje m.in. poszerzenie jezdni do 5 m wraz z profilowaniem łuków pionowych, spadków podłużnych i poprzecznych oraz likwidację przełomów. Wzmocniona zostanie nawierzchnia bitumiczna, utwardzone pobocza i przebudowane skrzyżowania. Ponadto odmulone zostaną rowy wraz z częściowym umocnieniem dna rowu i skarp elementami prefabrykowanymi. Zostaną także wykonane zjazdy na posesję.

Koszt budowy tego odcinka opiewa na kwotę 354 335,58 zł. Wkład własny gminy Nowy Korczyn do tej inwestycji to 50 000 zł.

Przypominamy, że w ostatnim czasie na terenie naszej gminy za kwotę 1,5 mln złotych został już wyremontowany 1,7 – kilometrowy odcinek drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale.

Jak podkreśla Burmistrz Paweł Zagaja, inwestycje te udało się przeprowadzić w ramach dobrze układającej się współpracy pomiędzy Samorządami Gminy Nowy Korczyn i Powiatu Buskiego.

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content