Remont dróg powiatowych na terenie gminy Nowy Korczyn

W ramach dobrze układającej się współpracy pomiędzy Samorządami Gminy Nowy Korczyn i Powiatu Buskiego w najbliższym czasie powstaną nowe nawierzchnie asfaltowe w Parchocinie oraz w Winiarach i Starym Korczynie.

Na odcinku o długości 1730 mb od skrzyżowania z drogą gminną w Starym Korczynie do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w Winiarach wykonane zostanie poszerzenie jezdni do 5,50 m, wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym oraz wykonanie peronów przystankowych. Zaplanowana jest przebudowa wszystkich skrzyżowań związana z wykonaniem korekty łuków i nadaniem normatywnych spadków, a także odmulenie rowów z częściowym umocnieniem dna rowu i skarp. Zostaną wykonane też zjazdy do posesji i działek rolnych. Wartość zadania wynosi ponad 1,6 mln złotych.
W Parchocinie natomiast rozpoczęły się już prace związane z przebudową 1,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale. Zakres robót przewiduje m.in. poszerzenie jezdni do 5 m wraz z profilowaniem łuków pionowych, spadków podłużnych i poprzecznych oraz likwidację przełomów. Wzmocniona zostanie nawierzchnia bitumiczna, utwardzone pobocza, przebudowane zostaną skrzyżowania, a rowy odmulone. Koszt przebudowy tego odcinka opiewa na kwotę blisko 2,4 mln złotych.
Wykonawcą obu zadań jest Przedsiębiorstwo Drogowe Dylmex-Inwestycje ze Staszowa.
To kolejne odcinki dróg powiatowych, które wyremontowane zostaną na terenie gminy Nowy Korczyn. W minionych latach udało się przebudować odcinki dróg w miejscowościach Błotnowola, Piasek Wielki i Górnowola.

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content