Rekordowy budżet gminy Nowy Korczyn na 2024 rok

Ponad 18 milionów złotych planuje w roku 2024 przeznaczyć na inwestycje gmina Nowy Korczyn. Oznacza to wiele nowych przedsięwzięć, które poprawią jakość i komfort życia mieszkańców, a także dalszy dynamiczny rozwój gminy Nowy Korczyn.

W dniu 28 grudnia 2023 r. podczas ostatniej w roku sesji Rada Miejska w Nowym Korczynie uchwaliła Budżet Gminy na 2024 rok. Zaplanowano w nim dochody budżetowe na poziomie 51 495 210,73 zł oraz wydatki budżetowe na poziomie 53 538 208,66 zł. To pierwszy w historii gminy tak wysoki budżet, po raz kolejny jednomyślnie zatwierdzony przez Radę Miejską.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych na 2024 rok należą:

– modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – 11 537 604,79 zł

– rozbudowa infrastruktury przedszkolnej – 1 973 650,80 zł

– przebudowa dróg na terenie gminy – 1 500 500 zł

– zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Nowy Korczyn i Błotnowola – 1 141 252 zł

– tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 320 123,59 zł

– trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota – Wiślica – Nowy Korczyn – wykonanie dokumentacji projektowej – 315 000 zł

– instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych – 303 198,88 zł

– uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego – 430 000 zł

– przebudowa i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ostrowcach – 289 583,76 zł

– cyberbezpieczny samorząd – 303 379,50 zł

Największe sumy tradycyjnie pochłonie oświata i pomoc społeczna – w sumie ponad 20,4 mln zł. Wydatki na cały system oświaty (szkoły podstawowe, przedszkola, dowóz uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, stołówki szkolne, nauczanie indywidualne realizowane w szkołach podstawowych oraz świetlice szkolne) ustalono w wysokości ponad 12,7 mln zł. Subwencja oświatowa w wysokości 5,8 mln zł pokryje jedynie 45,66% całości wydatków na oświatę.

Kwotę 7,6 mln zł z kolei zaplanowano na funkcjonowanie pomocy społecznej. Ze środków własnych gmina musi pokryć wydatki w kwocie 2,2 mln zł.

Burmistrz Paweł Zagaja podkreśla, że po rekordowym 2023 roku rozpoczynający się niebawem 2024 rok zapowiada się równie imponująco pod względem inwestycyjnym. – Mamy bardzo ambitne plany na nadchodzący rok. Dlatego mam nadzieję, że podołamy wyzwaniu i tak zrealizujemy wszystko, żeby nasi mieszkańcy byli z tego zadowoleni i dumni, że środki finansowe rozsądnie wydatkujemy – dodaje burmistrz.

Czytaj także:

Półmetek Rywalizacji o Puchar

Ponad dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy Rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. 🚴‍♂️🚴 Za nami półmetek naszej zabawy ‼️ Wspólnie przejechaliśmy...

Dni Otwartych Drzwi i

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza do wzięcia udziału w wystawie zwierząt hodowlanych, środków do produkcji rolnej, sprzętu i...

Informacja o

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024...

Sobótki w Nowym Korczynie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn, Zapraszamy do wspólnego świętowania Nocy Kupały w Nowym Korczynie. Nocy, która zawsze kojarzy się z pląsami...

Dodatkowa pomoc edukacyjna dla

Marzysz o lepszych ocenach i głębszym zrozumieniu lektur szkolnych? Odwiedź stronę https://dyktanda.pl, gdzie znajdziecie wszystkie lektury szkolne wraz z opracowaniami...

Zastrzeż PESEL i chroń

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki...

Informacja

Szanowni mieszkańcy, Informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności przy ul. Buskiej 7 w Nowym Korczynie w dniu dzisiejszym (t.j....

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 10:00 dnia...

Skip to content