Rekordowy budżet gminy Nowy Korczyn na 2024 rok

Ponad 18 milionów złotych planuje w roku 2024 przeznaczyć na inwestycje gmina Nowy Korczyn. Oznacza to wiele nowych przedsięwzięć, które poprawią jakość i komfort życia mieszkańców, a także dalszy dynamiczny rozwój gminy Nowy Korczyn.

W dniu 28 grudnia 2023 r. podczas ostatniej w roku sesji Rada Miejska w Nowym Korczynie uchwaliła Budżet Gminy na 2024 rok. Zaplanowano w nim dochody budżetowe na poziomie 51 495 210,73 zł oraz wydatki budżetowe na poziomie 53 538 208,66 zł. To pierwszy w historii gminy tak wysoki budżet, po raz kolejny jednomyślnie zatwierdzony przez Radę Miejską.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych na 2024 rok należą:

– modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – 11 537 604,79 zł

– rozbudowa infrastruktury przedszkolnej – 1 973 650,80 zł

– przebudowa dróg na terenie gminy – 1 500 500 zł

– zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Nowy Korczyn i Błotnowola – 1 141 252 zł

– tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 320 123,59 zł

– trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota – Wiślica – Nowy Korczyn – wykonanie dokumentacji projektowej – 315 000 zł

– instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych – 303 198,88 zł

– uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego – 430 000 zł

– przebudowa i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ostrowcach – 289 583,76 zł

– cyberbezpieczny samorząd – 303 379,50 zł

Największe sumy tradycyjnie pochłonie oświata i pomoc społeczna – w sumie ponad 20,4 mln zł. Wydatki na cały system oświaty (szkoły podstawowe, przedszkola, dowóz uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, stołówki szkolne, nauczanie indywidualne realizowane w szkołach podstawowych oraz świetlice szkolne) ustalono w wysokości ponad 12,7 mln zł. Subwencja oświatowa w wysokości 5,8 mln zł pokryje jedynie 45,66% całości wydatków na oświatę.

Kwotę 7,6 mln zł z kolei zaplanowano na funkcjonowanie pomocy społecznej. Ze środków własnych gmina musi pokryć wydatki w kwocie 2,2 mln zł.

Burmistrz Paweł Zagaja podkreśla, że po rekordowym 2023 roku rozpoczynający się niebawem 2024 rok zapowiada się równie imponująco pod względem inwestycyjnym. – Mamy bardzo ambitne plany na nadchodzący rok. Dlatego mam nadzieję, że podołamy wyzwaniu i tak zrealizujemy wszystko, żeby nasi mieszkańcy byli z tego zadowoleni i dumni, że środki finansowe rozsądnie wydatkujemy – dodaje burmistrz.

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content