Przypomnienie- odpady komunalne

Przypominamy, że termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał mija 15 stycznia br.

Przypominamy także, iż w 2024 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i pozostaje w takiej samej wysokości jak w 2023 roku:

– 13,00 zł brutto za mieszkańca na miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej oraz gdy odpady ulegające biodegradacji gromadzone są przydomowym kompostowniku,

– 16,00 zł brutto za mieszkańca na miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej,

– 32,00 zł brutto za mieszkańca za miesiąc jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na podany poniżej numer rachunku bankowego:

04 8493 0004 0130 0230 0231 0126

Bank Spółdzielczy o/ Nowy Korczyn

w następujących terminach:

I kwartał – do 15 stycznia danego roku

II kwartał – do 15 kwietnia danego roku

III kwartał – do 15 lipca danego roku

IV kwartał – do 15 października danego roku.

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content