Przypomnienie o terminie opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi

Przypominamy, że termin płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2023 r.  upływa 15 października 2023 r.
Prosimy terminowo dokonywać  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  aby uniknąć kosztów upomnienia, odsetek oraz ewentualnego postępowania egzekucyjnego w administracji.

Poniżej podajemy terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku :


za I kwartał do dnia 15 stycznia,
za II kwartał do dnia 15 kwietnia,
za III kwartał do dnia 15 lipca,
za IV kwartał do dnia 15 października,

Wpłaty powinny być regulowane jak wyżej z góry bez wezwaniakwartalnie (za 3 miesiące kalendarzowe) przelewem na konto Bankowe Gminy Nowy Korczyn:

                                                                             Gmina Nowy Korczyn

                                                                                  ul. Krakowska 1

                                                                              28-136  Nowy Korczyn

                                                                       04 84930004 0130 0230 0231 0126

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content