Przetarg na sprzedaż zbiornika

Gmina ogłosiła przetarg na sprzedaż zbiornika z tworzywa sztucznego o poj. 50 000 litrów, stanowiącego własność Gminy Nowy Korczyn.

Cena wywoławcza zbiornika wynosi – 5 000,00 zł (brutto).

Wadium w wysokości 10% wartości tj . Kwotę 500,00 zł należy wpłacić w terminie do dnia 05.07.2023r. na poniższy rachunek bankowy:

45 8493 0004 0139 0200 0231 0010.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia zbiornika, a pozostałym zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygra przetarg, odstąpi od zawarcia umowy.

Postąpienie w licytacji wynosi – 100 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2023r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, pok. 13.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia zbiornika niezwłocznie po wygraniu przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.

Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi jedno postąpienie.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1 , 28-136 Nowy Korczyn. Zbiornik można oglądać przy budynku OSP Brzostków po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba do kontaktów: Krzysztof Mącznik tel 690 531 051.

Przetarg na sprzedaż zbiornika Nowy Korczyn

Czytaj także:

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Rozświetlamy Gminę Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę” wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącego...

Bezpłatne warsztaty recyklingowe dla

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie zaprasza na Warsztaty Recyklingowe Regulamin_i_klauzula_informacyjna_warsztaty_-_RCEEPobierz WNIOSEK_O_POZWOLENIE_NA_WSTEP_NA_TEREN_ZGOK_SpPobierz ...

Skip to content