Przebudowa drogi wewnętrznej w Sępichowie

Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Sępichów na odcinku 298 mb.

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy.

Całkowity koszt realizacji tej inwestycji to 233 140,35 zł.

Na budowę i modernizację dróg lokalnych Gmina Nowy Korczyn pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Left ImageRight Image

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content