Prośba o wypełnienie ankiety

Wody Polskie jako instytucja rządowa zleciły po raz kolejny firmom zewnętrznym opracowanie programu retencji wody poprzez budowę polderów wodnych.

W związku z tym, że temat jest dla naszych mieszkańców bardzo ważny informuję i jednocześnie bardzo proszę wszystkich zainteresowanych mieszkańców o włączenie się w rozpoczynające się konsultacje w tej sprawie.

Program pn.: „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” to program działań retencyjnych, który stanowi element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem. Szczególny teren powodziowy to teren gminy Nowy Korczyn z tzw. węzłem nowokorczyńskim.

Mam nadzieję, że zatrudnieni eksperci przez Wody Polskie tym razem wspólnie z mieszkańcami naszej gminy wypracują najlepsze metody ochrony przed powodzią. Spływają już pierwsze ankiety przygotowane w ramach programu. Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiet i składanie ich w sekretariacie Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie do 22 września. Ankieta jest dostępna w punkcie obsługi interesanta I p. oraz p. Łukasza Cury – stanowisko zarządzania kryzysowego (parter).

Jak informują Wody Polskie w ramach realizacji projektu zostaną zrewidowane dostępne modele hydrauliczne z projektu dot. opracowania map zagrożenia powodziowego oraz opracowane nowe modele dla wybranych cieków. Przeprowadzona zostanie analiza stanu technicznego infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji miejsc społecznie i środowiskowo ważnych (np. obszarów chronionych, obiektów dziedzictwa kulturowego, czy obszarów przeznaczonych pod wykupy gruntów) oraz odcinków cieków wrażliwych na erozję i odkładanie się osadów. Istotnym źródłem danych, obok analiz zagrożeń i lokalnych programów inwestycyjnych, będą przyczyny, przebieg i skutki powodzi z 2010 r. Co ważne, obok wiodącego celu ochrony przed powodzią, w analizach bardzo ważną rolę odgrywać także będzie potrzeba poszukiwania dodatkowej retencji także w obliczu pojawiającego się na tym obszarze problemu suszy.

Wypełnione ankiety można przesłać na trzy sposoby:

1. online na stronie Programu www.bezpiecznawisla.pl

2. mailowo (po pobraniu i wypełnieniu formularza poniżej – plik PDF) na adres: ankieta@bezpiecznawisla.pl

3. tradycyjnie do Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Każda wypełniona ankieta, czy to w formie elektronicznej, czy papierowej będzie traktowana równoważnie.

Czytaj także:

Ostrzeżenie meteorologiczne

Szanowni mieszkańcy! Uwaga! Dziś (23.05) lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli macie taką możliwość, zostańcie w domu....

Zaproszenie na Forum Nowoczesnego

Drodzy Mieszkańcy, Informujemy, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, jako współorganizator wydarzenia, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w...

Psy do adopcji

Informujemy, że na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych przebywają bezdomne psy. Chętni którzy chcieliby zaadoptować pieska proszeni są...

Droga Powiatowa w Parchocinie

Zakończyła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres robót obejmował m.in....

Skip to content