Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w dniu 14.11.2023 r. złożył do Wojewody Świętokrzyskiego  wniosek na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina Nowy Korczyn planuje w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 udział 10 rodziców/opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu równorzędnym, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadającej na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 r. wynosi 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Całkowita wnioskowana kwota środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wynosi 122.400 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wniosek oczekuje na ocenę formalną i merytoryczną przez Wojewodę.

Należy nadmienić, że do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 na terenie naszej gminy został upoważniony Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Czytaj także:

Szczepienia przeciw COVID-19

drodzy mieszkańcy, Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie informuje, iż dostępna jest szczepionka Nuvaxivid, specjalnie dostosowana do wariantu XBB.1.5 Zapraszamy chętnych...

Od 22 kwietnia nowe

Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami...

XI Edycja Dni Otwartych

Drodzy mieszkańcy, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o zaprasza na zwiedzanie Instalacji Komunalnej w Rzędowie, które odbędzie się w dniu...

Skip to content