Ponad 344 złożonych wniosków w programie „Czyste Powietrze” w naszej gminie, o łącznej wartości 6 mln 388 tys. złotych

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu, w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, znajdującym się w tutejszym urzędzie.

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać u Pani Anny Bator, II piętro, pok. 10 w każdy wtorek i czwartek w godzinach 8.00-13.00 oraz pod nr telefonu 41 23 45 431.
W ramach programu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. O dofinansowanie mogą się ubiegać Beneficjenci, czyli osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Z terenu Gminy Nowy Korczyn do tej pory złożono 344 wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, w tym 151 inwestycji zostało już zrealizowanych, co niewątpliwie wpłynęło na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie naszej gminy.
Zachęcamy do zapoznania się z programem i skorzystania z dofinansowania. Więcej informacji w poniższym linku:

https://www.czystepowietrze.gov.pl/

https://ug.nowykorczyn.pl/czyste-powietrze

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content