Pomoc suszowa 2023

Rolnik może zgłaszać szkody w uprawach swojego  gospodarstwa spowodowane przez suszę za pośrednictwem aplikacji suszowej,  dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.

Celem złożenia wniosku przez aplikację rolnik musi mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

– numer identyfikacyjny producenta

– login i hasło do aplikacji eWniosek w celu zaimportowania danych dotyczących działek rolnych zgłoszonych do dopłat bezpośrednich

– skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Po raz kolejny udzielimy pomocy przy sporządzaniu w/w wniosków.

Wsparcie jest udzielana mieszkańcom gminy Nowy Korczyn przez pracowników Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie,

ul. Krakowska 1, II piętro

w godz.: 7.00-15.00.

Termin składania wniosków przez aplikacje do: 17 listopada 2023r.

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content