Podpisanie umów na inwestycje drogowe- przebudowa drogi w Parchocinie

W ramach dobrze układającej się współpracy pomiędzy Samorządem Gminy Nowy Korczyn i Powiatu Buskiego zostanie zrealizowana kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy Nowy Korczyn.

W dniu 3 lipca 2023 roku Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju, dr inż. Piotr Sokołowski, w obecności starosty buskiego oraz wicestarosty, radnych Rady Powiatu buskiego oraz burmistrzów i wójtów gmin, w tym przedstawicieli Samorządu Miasta i Gminy Nowy Korczyn-burmistrza Pawła Zagai oraz Radnego Powiatowego- Krzysztofa Wojtasia, podpisał umowy z wybranym wykonawcą, Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., reprezentowanym przez Pana Wiesława Ruchomskiego – V-ce Prezesa Zarządu.

Umowy dotyczą realizacji inwestycji drogowych o łącznej długości 10 507 metrów na terenie gmin Nowy Korczyn, Pacanów, Gnojno, Busko-Zdrój i Tuczępy.

Jednym z projektów jest przebudowa 500 m drogi w miejscowości Parchocin od skrzyżowania przy remizie OSP do wału wiślanego. Wartość zadania to ponad 450 tysięcy złotych.

Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane w ramach dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 60 % tj. 272 601,00 zł oraz 40 % – 181 734,58 zł – środki finansowe powiatu buskiego wraz z zadeklarowanym udziałem Gminy Nowy Korczyn. Realizacja w/w przebudowy drogi powiatowej będzie polegać na poszerzeniu i ułożeniu nowej nawierzchni drogi do szerokości 5,00 m, wykonaniu poboczy, odmuleniu rowów, przebudowaniu skrzyżowań, wykonaniu zjazdów do posesji, wymianę barier sprężystych i oznakowania pionowego i poziomego.

Przewidywany termin wykonania inwestycji 10 miesięcy od, dnia podpisania umowy.

Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy gminy Nowy Korczyn będą korzystać z nowoczesnych i bezpiecznych dróg, co przyczyni się do poprawy infrastruktury komunikacyjnej w regionie

Źródło zdjęć: busko.com.pl

Czytaj także:

Zwrot podatku akcyzowego

     Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż rolnicy zainteresowani odzyskaniem części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do...

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content