Podpisanie umów na inwestycje drogowe- przebudowa drogi w Parchocinie

W ramach dobrze układającej się współpracy pomiędzy Samorządem Gminy Nowy Korczyn i Powiatu Buskiego zostanie zrealizowana kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy Nowy Korczyn.

W dniu 3 lipca 2023 roku Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju, dr inż. Piotr Sokołowski, w obecności starosty buskiego oraz wicestarosty, radnych Rady Powiatu buskiego oraz burmistrzów i wójtów gmin, w tym przedstawicieli Samorządu Miasta i Gminy Nowy Korczyn-burmistrza Pawła Zagai oraz Radnego Powiatowego- Krzysztofa Wojtasia, podpisał umowy z wybranym wykonawcą, Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., reprezentowanym przez Pana Wiesława Ruchomskiego – V-ce Prezesa Zarządu.

Umowy dotyczą realizacji inwestycji drogowych o łącznej długości 10 507 metrów na terenie gmin Nowy Korczyn, Pacanów, Gnojno, Busko-Zdrój i Tuczępy.

Jednym z projektów jest przebudowa 500 m drogi w miejscowości Parchocin od skrzyżowania przy remizie OSP do wału wiślanego. Wartość zadania to ponad 450 tysięcy złotych.

Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane w ramach dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 60 % tj. 272 601,00 zł oraz 40 % – 181 734,58 zł – środki finansowe powiatu buskiego wraz z zadeklarowanym udziałem Gminy Nowy Korczyn. Realizacja w/w przebudowy drogi powiatowej będzie polegać na poszerzeniu i ułożeniu nowej nawierzchni drogi do szerokości 5,00 m, wykonaniu poboczy, odmuleniu rowów, przebudowaniu skrzyżowań, wykonaniu zjazdów do posesji, wymianę barier sprężystych i oznakowania pionowego i poziomego.

Przewidywany termin wykonania inwestycji 10 miesięcy od, dnia podpisania umowy.

Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy gminy Nowy Korczyn będą korzystać z nowoczesnych i bezpiecznych dróg, co przyczyni się do poprawy infrastruktury komunikacyjnej w regionie

Źródło zdjęć: busko.com.pl

Czytaj także:

Remont remizy OSP w

Dobiegł końca remont remizy OSP w Błotnowoli. Budynek został dostosowany do współczesnych standardów i obowiązujących przepisów prawa budowlanego i BHP....

Fizjoterapia w Ośrodku Zdrowia

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza pacjentów do korzystania z zabiegów Fizjoterapii. W ramach Fizjoterapii oferujemy pacjentom: - Elektroterapię - Falę...

Remont drogi powiatowej w

Rozpoczęła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale, tym razem od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres...

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Skip to content