Oficjalne otwarcie Klubu ,,Senior +”

W wyniku współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Nowy Korczyn oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w oparciu o finansowe wsparcie pozyskane przez gminę w ramach ‘’Programu Wieloletniego ,,Senior + na lata 2021-2025”, w Nowym Korczynie 1 grudnia 2022 r. przy ul. Pocztowej 1 swoją działalność rozpoczął Klub ,,Senior +”.

Łączny koszt  remontu  oraz adaptacji  wyposażenia   budynku wyniósł  146 tysięcy złotych. Kwota, która została pozyskana od wojewody wyniosła 60 770 tysięcy złotych i przeznaczona została  na wyposażenie, a pozostała kwota  została pokryta ze środków własnych gminy.

  W budynku tzw. ,,organistówki”, w którym swoją lokalizacje ma Klub ,,Senior +” w ramach porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Nowy Korczyn, a  Parafią Rzymskokatolicką  pw  Trójcy Świętej w Nowym Korczynie został użyczony, przeprowadzono w nim gruntowny remont pomieszczeń  dostosowując je do potrzeb seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Znajduje się tam kuchnia, szatnia, toalety oraz  pomieszczenia; ogólnodostępne i klubowe. Wszystkie  pomieszczenia zostały wyposażone w najpotrzebniejsze  sprzęty i urządzenia min.: ekspres do kawy, zestaw sztućców, zastawa stołowa, drobne przyrządy kuchenne, sprzęt radiowy, telewizor oraz laptopy wraz z drukarkami.

Projekt skierowany jest do dziewiętnastu mieszkańców Gminy Nowy Korczyn  nieaktywnych zawodowo  w wieku poprodukcyjnym 60+ zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

Głównym założeniem programu jest zapobieganie pogłębiania się niesamodzielności  dziewiętnaściorga seniorów zagrożonych  wykluczeniem  społecznym z terenu gminy Nowy Korczyn. Poprzez   integrację, wsparcie i aktywizację osób starszych, seniorzy mają możliwość rozwijania swoich pasji, zainteresowań i spędzenia czasu w miłym towarzystwie. Ponadto realizacja projektu  ma przyczynić się do zwiększenia motywacji seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Członkowie klubu  będą uczestniczyć  m.in. w: zajęciach manualnych, komputerowych (zapoznanie z zasadami działania  nowoczesnych urządzeń multimedialnych, konsultacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci),  życiu kulturalnym (wyjazdy do  kina, teatru, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w konkursach np. literackich), zajęciach  sportowo– rekreacyjnych ( basen, plener, zajęcia z  lekarzem  fizjoterapeutą i osteopatą, wykłady z edukacji zdrowia).

Oficjalne otwarcie Klubu ,,Senior +”  w Nowym Korczynie nastąpiło 8 grudnia 2022 r. Wśród przybyłych gości: znaleźli się: księża: dziekan Marek Małczęć, Paweł Majewski oraz Marek Wesołowski,  dyrektor Wydziału  Polityki Społecznej  Ewa Kopolovets,  dyrektor  Generalny Urzędu Wojewódzkiego Marcin Bęben, wicestarosta buski Stanisław Klimczak, Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury w Nowym Korczynie Mariola Lotko oraz  ci dla który to miejsce zostało stworzone  czyli seniorzy. Uroczystość  rozpoczęła się od powitania zgromadzonych  przez Burmistrza Nowego Korczyna Pawła Zagaję, który podkreślił, że to dzięki chęci stworzenia takiego miejsca przez seniorów  taka inicjatywa  może być realizowana. W imieniu wojewody świętokrzyskiego  list odczytał dyrektor Generalny Województwa Świętokrzyskiego Marcin Bęben, który przypomniał, że solidarność międzypokoleniowa z seniorami jest bardzo ważna zwłaszcza w przypadku jeżeli chodzi o ich aktywizację, ponieważ wspólne spędzanie czasu  przynosi efekty w postaci poprawy  ich życia. Podobne stanowisko przedstawiła też dyrektor Wydziału Polityki Społecznej według której Kluby ,,Senior+” to nie tylko aktywizacja, ale też korzystanie z wiedzy uczestników.

Budynek ,,organistówki” został poświęcony przez dziekana Marka Małczęcia proboszcza parafii Stary Korczyn oraz księdza Pawła Majewskiego proboszcza parafii Nowy Korczyn.  Seniorzy składają wyrazy podziękowania za prezenty, które otrzymali tj. mikrowieżę, wyciskarkę wolnoobrotową oraz liczne gadżety, które będą miały wpływ na uatrakcyjnienie oferty zajęciowej Klubu, z której Seniorzy będą korzystać.

Wszystkie osoby z terenu gminy Nowy Korczyn w wieku 60 plus, nieaktywne zawodowo, które  chcą dołączyć do grona  klubowiczów ,,Senior +” proszone są o zgłoszenia do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych lub w razie pytań mogą dzwonić pod numer  41 377 10 55.

Czytaj także:

XI Edycja Dni Otwartych

Drodzy mieszkańcy, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o zaprasza na zwiedzanie Instalacji Komunalnej w Rzędowie, które odbędzie się w dniu...

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content