Nowy sprzęt komunalny już jest!

Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln zł.

Zakupiony z myślą o mieszkańcach naszego regionu sprzęt przyczyni się do poprawy stanu istniejącej infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wysokiej klasy maszyny i urządzenia komunalne zwiększą przejezdność dróg w okresie zimowym, a w sezonie letnim zapewnią odpowiednią jakość świadczonych usług koszenia terenów zielonych oraz utrzymania poboczy dróg gminnych.

Dostawcą sprzętu jest Firma Handlowo-usługowa „Kisiel” z Górna, która została wyłoniona w drodze przetargu.

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content