Nowy sprzęt dla OSP Nowy Korczyn i Błotnowola

Gmina Nowy Korczyn złożyła 2 wnioski unijne na kwotę blisko 1,2 mln zł w celu zakupu dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Nowy Korczyn i Błotnowola.

Wnioski złożyliśmy w ramach ogłoszonego naboru przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego dla działania związanego m.in. z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym.

Pierwszy wniosek pn. „Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie” obejmuje zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz wyposażenia działka wodno-pianowego przenośnego, prądownicy, węży tłocznych, agregatów powietrznych z maskami oddechowymi. Wartość projektu: 589 880,47 zł, w tym dotacja 501 398,40 zł.

Drugi wniosek pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Nowy Korczyn poprzez zakup lekkiego samochodu strażackiego oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli” obejmuje zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz wyposażenia działka wodno-pianowego przenośnego, wentylatora oddymiającego, ubrania żaroodpornego. Wartość projektu: 585 885,00 zł, w tym dotacja 498 002,25.

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content