Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla

Gmina Nowy Korczyn uruchamia nabór wniosków na sprzedaż węgla na zasadach preferencyjnych, określonych ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Informacje podstawowe:

Poniżej publikujemy wniosek, który należy wypełnić i złożyć, aby ubiegać się o kupno węgla po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto/tona, przy czym ostateczna cena zostanie podana po określeniu warunków współpracy w zakresie dystrybucji węgla z podmiotami zewnętrznymi.

Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu, niezależnie od ilości zakupionego węgla. Osoba składająca wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego kosztu transportu nie poniesie, jeśli zdecyduje się na samodzielny odbiór węgla ze składu.

Jeśli zdecydowano się samodzielnie odebrać węgiel należy zapewnić taki środek transportu, który pomieści całe zamówienie. Nie dopuszczamy odbioru węgla w częściach.

Kto może złożyć wniosek?

Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego:

1.    Proponowany asortymenty to orzech oraz groszek (węgiel nie będzie workowany).

2.    Przewidywana maksymalna ilość zakupienia paliwa stałego przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to 3 tony z tym zastrzeżeniem, że 1,5 tony do 31 grudnia 2022r. i kolejne 1,5 tony od 1 stycznia 2023r. do 30 kwietnia 2022r. Ostateczna cena zostanie podana po określeniu warunków współpracy w zakresie dystrybucji węgla z podmiotami zewnętrznymi.

 
Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn zainteresowani zakupem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski można złożyć:

1.    osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn;

2.    za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn;

3.    elektronicznie za pomocą platformy ePUAP Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego. Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie i warunkach dokonania wpłaty. Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanych punktach na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Termin składania wniosków:

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30 listopada 2022r.

Wzór wniosku:

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content