Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej

W dniu 29 września 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Zagaja przy kontrasygnacie Skarbnika Joanny Parlak podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim na dofinansowanie dwóch zadań: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Korczynie i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w ramach „Gospodarki wodno – ściekowej” z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” PROW 2014-2020.

Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 3 625 230 zł, podczas gdy całkowity koszt realizacji wspomnianych działań wynosi 4 600 000 zł.
W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną budynki pomp i filtrów pośpiesznych, dobudowane zostaną nowe filtry, rurociągi technologiczne, powstaną dodatkowe zbiorniki na wodę i rurociągi międzyobiektowe. Zakupione zostaną także pompy zatapialne do wykorzystania na sieci kanalizacyjnej.
Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia wpłyną na poprawę jakości dostarczanej do mieszkańców wody, a także zwiększą wydajność produkcji wody.

Czytaj także:

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Rozświetlamy Gminę Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę” wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącego...

Bezpłatne warsztaty recyklingowe dla

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie zaprasza na Warsztaty Recyklingowe Regulamin_i_klauzula_informacyjna_warsztaty_-_RCEEPobierz WNIOSEK_O_POZWOLENIE_NA_WSTEP_NA_TEREN_ZGOK_SpPobierz ...

Skip to content