Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej

W dniu 29 września 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Zagaja przy kontrasygnacie Skarbnika Joanny Parlak podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim na dofinansowanie dwóch zadań: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Korczynie i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w ramach „Gospodarki wodno – ściekowej” z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” PROW 2014-2020.

Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 3 625 230 zł, podczas gdy całkowity koszt realizacji wspomnianych działań wynosi 4 600 000 zł.
W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną budynki pomp i filtrów pośpiesznych, dobudowane zostaną nowe filtry, rurociągi technologiczne, powstaną dodatkowe zbiorniki na wodę i rurociągi międzyobiektowe. Zakupione zostaną także pompy zatapialne do wykorzystania na sieci kanalizacyjnej.
Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia wpłyną na poprawę jakości dostarczanej do mieszkańców wody, a także zwiększą wydajność produkcji wody.

Czytaj także:

Gminny Dzień Kobiet

Serdecznie zapraszamy na uroczystość Gminnego Dnia Kobiet, która odbędzie się w niedzielę 10 marca 2024 r. o godz. 16.00 w...

Nabór do Programu „Opieka

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa”...

Zwrot podatku akcyzowego

     Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż rolnicy zainteresowani odzyskaniem części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do...

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Skip to content