Metamorfoza budynków użyteczności publicznej w gminie Nowy Korczyn

Ostatnie miesiące to dla gminy Nowy Korczyn czas niesamowitej aktywności i wytężonej pracy, co ma zdecydowane odzwierciedlenie w realizowanych inwestycjach. Przedsięwzięcia te bowiem przyniosą Mieszkańcom ogromne korzyści, a gmina stanie się atrakcyjniejsza dla przyszłych pokoleń oraz inwestorów.

Rok 2023 jest rokiem wyjątkowym, gdyż powadzone są inwestycje za ponad 21 milionów złotych.  W jednym tylko dniu 11 kwietnia 2023 r. Burmistrz Paweł Zagaja podpisał z wykonawcami 13 umów o łącznej wartości ponad 13 mln zł na realizację dużych i ważnych przedsięwzięć. Wśród nich przewidziano między innymi: modernizację Biblioteki Centrum Kultury, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie, rozbudowę budynku przy stadionie sportowym w Nowym Korczynie, modernizacje budynków remiz OSP w Brzostkowie, Błotnowoli i Starym Korczynie, budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Parchocin, zakup sprzętu do działalności komunalnej, a także przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Brzostków, Winiary i Piasek Wielki oraz muru oporowego w Żukowicach. Wartość inwestycji z podpisanych umów to ponad 13,2 mln zł z czego 9,8 mln zł to wsparcie z Polskiego ładu, ponad 2,6 mln zł – pieniądze z Unii Europejskiej, a 1 mln zł to wkład własny gminy Nowy Korczyn.

Estetyczne, ekologiczne, funkcjonalne i na miarę XXI wieku – tak już wkrótce będą wyglądać trzy budynki w gminie Nowy Korczyn, które pełnią bardzo ważne funkcje dla mieszkańców gminy. Chodzi o remizy strażackie i świetlice w Brzostkowie i Starym Korczynie oraz szkołę podstawową w Nowym Korczynie. Aktualnie trwają prace modernizacyjne we wszystkich budynkach. W pierwszych dwóch obiektach prace obejmują m.in. docieplenie budynków, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych czy roboty malarskie. W przypadku Brzostkowa przewidziana jest dodatkowo wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość inwestycji to ponad 1,6 mln zł. Na ten cel samorząd pozyskał środki unijne i rządowe z Polskiego Ładu.

Swe oblicze zmienił również budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Korczynie. Przedsięwzięcie obejmowało wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę okien na sali gimnastycznej, montaż i uruchomienie instalacji elektrowni fotowoltaicznej. Ponadto budynek został ocieplony i zyskał nową elewację. Wartość inwestycji to blisko 2 mln zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Najbliższe miesiące to czas realizacji wielomilionowych istotnych dla rozwoju gminy Nowy Korczyn inwestycji, których celem jest wzrost atrakcyjności zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających nas turystów.

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content