Kwestionariusz

Szanowni Państwo, w związku z prowadzoną przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu kontrolą „Funkcjonowanie systemu Zapewniania Usług Chmurowych w ramach Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa”,

działając na podstawie art. 29 ust. 1, pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji związanych z powyższym tematem kontroli, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania ujęte w elektronicznym kwestionariuszu. 

Zebrane w ramach niniejszego badania kwestionariuszowego informacje m.in. w zakresie zapotrzebowania na usługi chmurowe zostaną wykorzystane – jako cenny materiał uzupełniający w prowadzonej kontroli.

Aby wypełnić kwestionariusz, prosimy kliknąć na poniższy link lub w całości skopiować go do paska adresowego przeglądarki internetowej:

https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=ZUCH&Id=DHKP

Pismo przewodnie Dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu w powyższej sprawie dostępne jest pod linkiem:

https://zapytania.nik.gov.pl/SPSSMR/ImageCache/ImageCache.aspx?Project=ZUCH&File=pismoLPO.pdf

W celu zapoznania się z treścią całego formularza, przed jego wypełnieniem w wersji elektronicznej można go wydrukować z podanego poniżej linku:

https://zapytania.nik.gov.pl/SPSSMR/ImageCache/ImageCache.aspx?Project=ZUCH&File=wzor_kwestionariusza.pdf

Kwestionariusz prosimy wypełnić do 20 stycznia 2023 r. Po tym terminie dostęp do formularza będzie zablokowany.

Czytaj także:

Przebudowa drogi wewnętrznej w

Trwa przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Winiary na odcinku 380 mb. W ostatnich dniach położona została nawierzchnia asfaltowa. Zakres robót obejmował:...

Remont remizy OSP w

Dobiega końca remont remizy OSP w Błotnowoli. Budynek został dostosowany do współczesnych standardów i obowiązujących przepisów prawa budowlanego i BHP....

Fizjoterapia w Ośrodku Zdrowia

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza pacjentów do korzystania z zabiegów Fizjoterapii. W ramach Fizjoterapii oferujemy pacjentom: - Elektroterapię - Falę...

Remont drogi powiatowej w

Rozpoczęła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale, tym razem od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres...

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

Skip to content