Konsultacje społeczne w sprawie strategii rozwoju Partnerstwa Ponidzie

Szanowni Mieszkańcy

Zakończyły się prace nad projektem zaktualizowanej strategii rozwoju Partnerstwa Ponidzie, które tworzą: miasto i gmina Jędrzejów, miasto i gmina Nowy Korczyn, gmina Imielno, gmina Kije, gmina Michałów, miasto i gmina Pińczów, gmina Sobków, miasto i gmina Wiślica, gmina Złota  oraz powiat pińczowski. W strategii rozwoju Partnerzy określili, co jest celem głównym ich działań.
Działania te powinny doprowadzić do tego, by Ponidzie było regionem

  • słynącym z czystego środowiska naturalnego, atrakcyjnym turystycznie (…),
  • prężnie się rozwijającym, z atrakcyjnymi miejscami pracy oraz wysokiej jakości usługami (…),
  • regionem ludzi przedsiębiorczych, dbających o środowisko naturalne, aktywnie spędzających czas na łonie natury, którzy angażują się w sprawy ważne dla swojej lokalnej społeczności,
  • regionem wnoszącym wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy Województwa Świętokrzyskiego, Polski i Europy.”

Partnerzy przygotowali propozycje sześciu dużych projektów strategicznych. Noszą one nazwy:

1. ZIELONE PONIDZIE

2. SZLAK TURYSTYCZNY NIDA

3. PONIDZIAŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

4. BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

5. BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

6. AKTYWNA I ZDROWA KADRA SAMORZĄDOWA FILAREM PONIDZIAŃSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.

Są to przedsięwzięcia partnerskie, ponieważ odpowiadają one na wspólne potrzeby nie jednej, a wszystkich społeczności gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy całego obszaru Partnerstwa.

Jak zawsze głos Mieszkańców jest dla nas ważny. Poniżej znajdą Państwo formularz.
Tu można podzielić się opinią, skomentować zapis lub zgłosić uwagi do strategii. Prosimy
 o przesłanie wypełnionego formularza na adres gmina@nowykorczyn.pl, do 05.02.2024 br.

Zgłoszone opinie i uwagi zostaną starannie przeanalizowane. Liczymy na to, że pomogą nam one w udoskonaleniu zapisów strategii rozwoju Partnerstwa.

Więcej informacji na temat strategii rozwoju Partnerstwa Ponidzie i planowanych przedsięwzięć znajdą Państwo również w prezentacji zamieszczonej na stronach internetowych wszystkich partnerskich gmin i powiatu pińczowskiego.

Dziękujemy za udział w tworzeniu tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu!

>> Strategia Partnerstwa Ponidzie wersja zaktualizowana grudzień 2023

>> Prezentacja strategii

>> Formularz zgłaszania uwag i opinii do strategii


 

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content