Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Nowy Korczyn

Zgodnie z zarządzeniem Nr 26/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 19 czerwca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw (jednostek pomocniczych) na terenie Gminy Nowy Korczyn w dniach od 3 lipca 2023r. do dnia 14 lipca 2023r. przeprowadzane będą konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Nowy Korczyn.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców dotyczących projektów statutów sołectw z terenu  Gminy.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektów statutów sołectw, do których uprawnieni mieszkańcy będę mogli składać uwagi, wnioski lub opinie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Projekty statutów sołectw zostaną wyłożone do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn (pok. nr 9) w dniach i godzinach urzędowania.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Uwagi, wnioski i opinie należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2023r. na formularzu stanowiącym załącznik do ww. zarządzenia:

  1. poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn,
  2. poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: gmina@nowykorczyn.pl.

Czytaj także:

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Rozświetlamy Gminę Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę” wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącego...

Bezpłatne warsztaty recyklingowe dla

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie zaprasza na Warsztaty Recyklingowe Regulamin_i_klauzula_informacyjna_warsztaty_-_RCEEPobierz WNIOSEK_O_POZWOLENIE_NA_WSTEP_NA_TEREN_ZGOK_SpPobierz ...

Skip to content