Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Nowy Korczyn

Zgodnie z zarządzeniem Nr 26/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 19 czerwca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw (jednostek pomocniczych) na terenie Gminy Nowy Korczyn w dniach od 3 lipca 2023r. do dnia 14 lipca 2023r. przeprowadzane będą konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Nowy Korczyn.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców dotyczących projektów statutów sołectw z terenu  Gminy.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektów statutów sołectw, do których uprawnieni mieszkańcy będę mogli składać uwagi, wnioski lub opinie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Projekty statutów sołectw zostaną wyłożone do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn (pok. nr 9) w dniach i godzinach urzędowania.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Uwagi, wnioski i opinie należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2023r. na formularzu stanowiącym załącznik do ww. zarządzenia:

  1. poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn,
  2. poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: gmina@nowykorczyn.pl.

Czytaj także:

XI Edycja Dni Otwartych

Drodzy mieszkańcy, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o zaprasza na zwiedzanie Instalacji Komunalnej w Rzędowie, które odbędzie się w dniu...

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content