Kolejne środki na ochronę zabytków dla Gminy Nowy Korczyn

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski: renowacja zabytkowego cmentarza parafialnego w miejscowości Stary Korczyn oraz remont wypraw tynkarskich i malarskich oraz konserwacja ołtarza głównego we wnętrzu kościoła p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim. Wartość dofinansowania to 400 tys. zł na każdy z  obiektów. 

            Należy przypomnieć, że w pierwszej edycji w/w Programu Gmina Nowy Korczyn otrzymała również dofinansowanie na dwa obiekty sakralne tj. na renowację ołtarza Matki Boskiej i św. Józefa w kościele p.w. św. Stanisława w Nowym Korczynie oraz remont wypraw tynkarskich i polichromowanych wypraw malarskich we wnętrzu zabytkowego gotyckiego (1378 r.) kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Strożyskach.

            Łącznie w dwóch edycjach samorząd pozyskał 1 mln 800tys. zł na finansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wpisanym do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content