Informacja o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok
b.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2032
c.zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowy Korczyn
d.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej
e.wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu korzystania
f.zawarcia porozumienia międzygminnego
g.przyjęcia Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie
h.wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowy Korczyn Porozumienia dla utworzenia Partnerstwa Ponidzie na Obszarze Strategicznej Inwestycji PONIDZIE w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie i innych wspólnych przedsięwzięć
i.utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w strukturach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, przyjęcia Regulaminu Klubu „Senior+” w Nowym Korczynie
j.zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
k.określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowanie przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
l.określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
m.ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nowy Korczyn w roku szkolnym 2022/2023
n.rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej
o.zmieniająca uchwałę nr XXIX/211/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok zmienioną uchwała nr XXXII/230/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2022 r.  
6.Apel Rady Miejskiej w Nowym Korczynie w sprawie podwyżek cen energii
7.Zapytania i wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Korczynie           
           Kazimiera Gołdyn                

Czytaj także:

Informacja o

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024...

Sobótki w Nowym Korczynie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn, Zapraszamy do wspólnego świętowania Nocy Kupały w Nowym Korczynie. Nocy, która zawsze kojarzy się z pląsami...

Dodatkowa pomoc edukacyjna dla

Marzysz o lepszych ocenach i głębszym zrozumieniu lektur szkolnych? Odwiedź stronę https://dyktanda.pl, gdzie znajdziecie wszystkie lektury szkolne wraz z opracowaniami...

Zastrzeż PESEL i chroń

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki...

Informacja

Szanowni mieszkańcy, Informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności przy ul. Buskiej 7 w Nowym Korczynie w dniu dzisiejszym (t.j....

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 10:00 dnia...

Spotkanie z aktorem i

Drodzy mieszkańcy, 14 czerwca 2024r. o godz. 17.00 w Bibliotece Centrum Kultury w Nowym Korczynie odbędzie się spotkanie z Tadeuszem Chudeckim-...

Kierownik Klubu Dziecięcego ,,Miś”

Pliki do pobrania: Konkurs na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Klubie Dziecięcym ,,Miś” w Brzostkowie Kwestionariusz osobowy Oświadczenie 1  Oświadczenie 2  Klauzura informacyjna ...

Dzień mamy i taty

Dnia 28 maja 2024r. wszystkie dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność rodzicom za trud wychowania. Mali artyści dali...

Skip to content