INFORMACJA O REFUNDACJI PODATKU VAT

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie uprzejmie informuje, że w życie weszła ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687). Na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn obsługę wniosków o refundację podatku VAT realizować będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza :

1. Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku. 2. Dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę. Refundacja  podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, które  wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i są wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia wejścia w życie ustawy (do 21grudnia 2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Refundację podatku VAT otrzymają gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe:

•    2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

•    1500 zł  na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art.3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 615 z późn.zm.).

Od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. kryterium dochodowe wyliczane jest za rok 2021, natomiast od 1 sierpnia  do 29 lutego 2024 r. za rok 2022.

Refundacja podatku VAT  za gaz przysługuje na podstawie otrzymanej pierwszej  opłaconej faktury w 2023 roku. 

Wniosek składa się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.  

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek wraz z załącznikami i w/w dokumentami należy złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, pok. Nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30.

 Wzór wniosku wraz załącznikami do pobrania:

Czytaj także:

XI Edycja Dni Otwartych

Drodzy mieszkańcy, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o zaprasza na zwiedzanie Instalacji Komunalnej w Rzędowie, które odbędzie się w dniu...

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content