Informacja dla rolników

Burmistrz Miasta i Gminy informuję, że do dnia 31 października 2022 roku można składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych. Wypełniony wniosek, po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji.

Profil zaufany można potwierdzić w Urzędzie Miasta i Gminy  w Nowym Korczynie przy ul. Buskiej 7 w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. Pracownicy UMiG przy ul. Krakowskiej 1 pomagają w wypełnianiu wniosków, w tym celu należy dysponować hasłami do profilu zaufanego oraz do aplikacji wniosków obszarowych obsługującej dopłaty bezpośrednie (wcześniej proszę zapoznać się z kryteriami podanymi przez IUNG Puławy).
Producent rolny ma  prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej  kolejnych upraw rolnych – do  czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym.
Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń. Ministerstwo Rolnictwa proponuje, aby pomoc była udzielana w wysokości 10 tys. zł w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym. 5 tys. zł otrzymaliby rolnicy, u których szkody wynoszą nie więcej niż 30 proc. i nie mniej niż 1 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Rodziny rolnicze, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, będą mogły składać wnioski o przyznanie specjalnej pomocy finansowej, najprawdopodobniej do biur powiatowych ARiMR do dnia 15 listopada 2022 r.

Czytaj także:

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Rozświetlamy Gminę Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę” wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącego...

Bezpłatne warsztaty recyklingowe dla

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie zaprasza na Warsztaty Recyklingowe Regulamin_i_klauzula_informacyjna_warsztaty_-_RCEEPobierz WNIOSEK_O_POZWOLENIE_NA_WSTEP_NA_TEREN_ZGOK_SpPobierz ...

Skip to content