Informacja dla rodziców uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

15 listopada 2023 roku Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zakończył nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów klas VII i VIII.

 Na 640 stypendiów (każde w wysokości 3800,00 złotych) wpłynęło 443 wnioski. Oznacza to, że jeżeli wnioskodawcy spełnili kryterium dochodowe i uzyskali w poprzednim roku szkolnym średnią z ocen na świadectwie w wysokości co najmniej 4,0 otrzymają stypendia Województwa Świętokrzyskiego. Oznacza to także ogłoszenie II naboru na brakujące stypendia (około 200).

W związku z tym Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2023/24 dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w ramach projektu niekonkurencyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych, realizowanego w obszarze programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Warunki ogólne

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium oraz innych dokumentów (wraz z niezbędnymi załącznikami) dla ucznia/uczennicy, który/a spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24, zwanym dalej Regulaminem.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów rozpoczyna się 1 grudnia 2023 roku a kończy 29 grudnia 2023 roku (w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce składania wniosków

Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Regulaminie, należy przekazać osobiście w godz. 7.30 – 15.30 lub wysłać w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (liczy się data stempla pocztowego).

Sposób wypełniania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium oraz pozostałych dokumentów niezbędnych w naborze należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i niżej zamieszczoną uchwałą:

Wykaz konkursów i olimpiad, które będą punktowane podczas naboru:

Niezbędne dokumenty

Informacje o projekcie

Informacji w sprawie przyznawania stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dane kontaktowe są dostępne w zakładce: https://stypendia.swietokrzyskie.pro/kontakt

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content