Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dnia 3 kwietnia 2023 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Otwarcia turnieju w imieniu Burmistrza  Miasta i Gminy Nowy Korczyn dokonał  Sekretarz Miasta i Gminy Pan Bartosz Świetnicki w obecności mł. bryg Piotra Dziedzica z KP PSP w Busku Zdroju, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie  Pani  Barbary Karnawalskiej,  Komendanta Gminego ZOSP RP Pana Andrzeja Wajsa oraz nauczycieli Pana Pawła Kulika i Arkadiusza Modzelewskiego.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: mł. bryg Piotr Dziedzic , Andrzej Wajs i Bartosz Świetnicki
Eliminacje, w których udział wzięli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie,  przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV, II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII.
Po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:
  – w I grupie wiekowej (szkoły podstawowe klasy I-IV)
1. Antoni Miroska
2. Jakub Wawrzyk
  – w II grupie wiekowej (szkoły podstawowe klasy V-VIII)
1. Katarzyna Słabiak
2. Tomasz Fetera
3. Lena Wawrzyk
Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą reprezentować gminę  Nowy Korczyn podczas etapu powiatowego.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”  został zorganizowany  przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  przy współpracy Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju, Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie oraz Szkół Podstawowych z terenu gminy Nowy Korczyn.

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content