Gmina złożyła wniosek o utworzenie żłobka

Gmina Nowy Korczyn złożyła wniosek aplikacyjny o środki finansowe na utworzenie żłobka na terenie gminy Nowy Korczyn w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Maluch+” na lata 2022-2029.

Jak informuje burmistrz Paweł Zagaja gmina ubiega się o utworzenie 25 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Wnioskowana kwota to ponad 940 tys. złotych. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, to otrzymana kwota przeznaczona zostanie na dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb dzieci poprzez przebudowę, adaptację i wyposażenie pomieszczeń.
Środki na powyższy cel przewidziano z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi pod koniec kwietnia bieżącego roku.
Utworzenie żłobka ma na celu zapewnienie wsparcia rodzicom w opiece nad dzieckiem do lat 3. To kolejna po seniorach grupa społeczna, której samorząd gminy Nowy Korczyn wychodzi naprzeciw. Przypominamy bowiem, że pod koniec ubiegłego roku powstał Klub Senior+.

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content