Gmina podpisała umowę na odbiór odpadów komunalnych

W dniu 23 października 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie Burmistrz Paweł Zagaja podpisał umowę na „Świadczenie usług w zakresie odbioru oraz transportu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Korczyn oraz z PSZOK w Grotnikach Dużych”.
Wykonawcą zadania będzie firma P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski ze Stopnicy.
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn, a także odbioru i transportu odpadów z dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Umowa zawarta została na okres 2 lat.

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content