Gmina Nowy Korczyn jedną z 818 samorządów na liście rankingowej projektu „Cyberbezpiecznysamorząd”

W dniu 12 stycznia Gmina Nowy Korczyn uzyskała dofinansowanie w kwocie 454 054,50 zł z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt dofinansowany jest w 100 % .

Ataki cybernetyczne są coraz częstszym zjawiskiem, biorąc pod uwagę fakt, że żyjemy w erze szybkiego rozwoju technologicznego. Dlatego też chcemy zapewnienia cyfrowego bezpieczeństwa i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji w naszej jednostce.

Gmina jest najbliżej mieszkańców. W gminach obywatele załatwiają najwięcej formalności. Za bezpieczeństwo tych usług ponosimy odpowiedzialność. Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego na potencjalne zagrożenia, zwiększenie świadomości wśród pracowników urzędu, zapewnienie ochrony danych mieszkańców i zachowanie ciągłości działania usług publicznych.

Pozyskane pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu, który ma poprawić bezpieczeństwo zarówno urzędu jak i mieszkańców przed cyberatakami i cyberprzestępczością.

Sprzęt i oprogramowanie, jakie będą zakupione za pozyskane pieniądze:

Image

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content