Delegacja Gminy Nowy Korczyn w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

W ramach pomyślnie układającej się współpracy pomiędzy Gminą Nowy Korczyn, a Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Rzędowie w dniu 17 marca 2023r. przedstawiciele Gminy Nowy Korczyn: Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn Piotr Strach wraz z delegacją radnych i sołtysów uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Rzędowa. Delegacja zapoznała się z całym łańcuchem odzyskiwania i przetwarzania odpadów komunalnych.

Przedstawiciele Gminy Nowy Korczyn wzięli również udział w warsztatach edukacyjnych na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz spotkali się z Prezesem Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Rzędowie Panem Zbigniewem Snopkiewiczem oraz współpracownikami Spółki, którzy zapoznali delegację z funkcjonowaniem zakładu.  Gmina Nowy Korczyn jest jedną z 18 gmin, która oddaje odpady komunalne do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content