Członkowie Buskiej Rady Powiatowej ŚIR wybrali Przewodniczącego oraz Delegata na Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej nowej kadencji

28 lipca 2023 roku upłynęła VI kadencja samorządu rolniczego, obejmująca lata 2019-2023. Przypomnijmy, że w myśl obowiązujących przepisów, co 4 lata Izby Rolnicze muszą zorganizować wybory do walnych zgromadzeń. W związku z powyższym, w niedzielę, 24 września br. zostały przeprowadzone w całym kraju wybory do Izb Rolniczych. Rolnicy wybrali przedstawicieli, którzy będą ich reprezentować w Radach Powiatowych. Aktualnie w naszym województwie trwają pierwsze posiedzenia, na których wybierani są Przewodniczący oraz Delegaci na Walne Zgromadzenie ŚIR. I tak z 13 Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zostanie wyłonione 26-osobowe Walne Zgromadzenie, które to najpóźniej do 5 listopada br. wybierze spośród swego grona Zarząd (w tym Prezesa i Wiceprezesa), Komisję Rewizyjną i komisje problemowe. W dniu 10 października 2023 roku odbyło się I posiedzenie RP ŚIR powiatu buskiego. Na Przewodniczącego Rady Powiatowej ŚIR powiatu buskiego został wybrany Pan Paweł Zagaja, natomiast Delegatem na Walne Zgromadzenie ŚIR został Pan Jacek Wach. Skład Rady Powiatowej ŚIR powiatu buskiego w kadencji 2023-2027: Gmina Busko-Zdrój: Tomala Stanisław, Wach Jacek Gmina Gnojno: Borek Aldona, Ziółkowski Kazimierz Gmina Nowy Korczyn: Borla Grzegorz, Zagaja Paweł Gmina Pacanów: Chmielewska Ewelina, Garstka Paweł Gmina Solec Zdrój: Fortuna Krzysztof, Sowula Teresa Gmina Stopnica: Szcześniak Mariusz, Zych Krzysztof Gmina Tuczępy: Bartos Piotr, Bławat Łukasz Gmina Wiślica: Kabat Lesław, Przęzak Grzegorz To Państwa głosy zadecydowały o tym, kto będzie Was reprezentował w samorządzie rolniczym i w miarę możliwości pomagał w trudnych czy spornych sytuacjach dotyczących Waszych gospodarstw. Miejmy nadzieję, że w nowej kadencji funkcjonowanie Izby, jako samorządu rolniczego, będzie rosło a nasze decyzje oraz opinie będą miały wpływ na prawidłowe funkcjonowanie sektora rolniczego w powiecie, województwie i kraju. Przewodniczący RP ŚIR powiatu buskiego Paweł Zagaja

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content