Budowa gazociągu w Badrzychowicach

Mając na uwadze liczne sugestie mieszkańców Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja podjął działania związane z doprowadzeniem sieci gazowej do miejscowości Badrzychowice.

W dniu 10 lutego 2022r. podpisana została przez burmistrza decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca budowę sieci gazowej średniego ciśnienia o długości ok 2700 m wraz z przyłączami do 19 budynków mieszkalnych w miejscowości Badrzychowice. Sieć gazowa zostanie poprowadzona po terenie działek prywatnych oraz w pasie drogi gminnej relacji Strożyska- Badrzychowice oraz w wzdłuż drogi gminnej przez miejscowość Badrzychowice, a także przez drogę wojewódzką relacji Nowy Korczyn – Busko Zdrój. Obecnie trwają roboty budowlane w tym zakresie.
Przypominamy, że w 2019r. podczas spotkania wiejskiego mieszkańcy zwrócili się z prośbą o podłączenie gazu w miejscowości Badrzychowice. W celu realizacji przedsięwzięcia Burmistrz zorganizował spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, aby rozpoznać możliwości gazyfikacji. Mieszkańcy natomiast poproszeni zostali o wypełnienie ankiet w tej sprawie, które z początkiem 2020 roku przesłane zostały do Polskiej Spółki Gazownictwa.
Jak podkreśla burmistrz gazyfikacja gminy jest bardzo istotną kwestią i należy zrobić wszystko, by z gazu ziemnego mogło korzystać jak najwięcej mieszkańców. Dlatego również dla miejscowości Czarkowy wykonywana jest dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę linii gazociągowej w części tej miejscowości.

Czytaj także:

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Rozświetlamy Gminę Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę” wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącego...

Bezpłatne warsztaty recyklingowe dla

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie zaprasza na Warsztaty Recyklingowe Regulamin_i_klauzula_informacyjna_warsztaty_-_RCEEPobierz WNIOSEK_O_POZWOLENIE_NA_WSTEP_NA_TEREN_ZGOK_SpPobierz ...

Skip to content